Limited Şirket


          

 

 


LİMİTED ŞİRKET

Limited şirket; bir veya daha fazla gerçek veya tüzelkişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulur.Şirket,borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumludur.

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır.

Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.

Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır.