Genel olarak Haksız Rekabet


          

 

 

HAKSIZ REKABET HUKUKU

AMAÇ VE İLKE

TTK madde 54’te haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacından ve bu yöndeki benimsenen ilkeden bahsedilmiştir. Şöyle ki;

MADDE 54

(1)Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır.

(2)Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.