5598


          

 

 

KANUN NO: 5598

AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMENİN (AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİ) DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kabul Tarihi: 13 Mart 2007

Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 17 Mart 2007 - Sayı: 26465

MADDE 1 - Son olarak 17 Aralık 1991 tarihinde gözden geçirilen, 5 Ekim 1973 tarihli "Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Sözleşmenin (Avrupa Patent Sözleşmesi) Değiştirilmesine İlişkin Anlaşma"ya katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA TOPLULUĞU ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN TOPLULUK PROGRAMLARINA KATILMASININ GENEL İLKELERİ HAKKINDA ÇERÇEVE ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN